تبلیغات
تحقیقات علمی - مواد مخدر در زندان

تحقیقات علمی

شنبه 2 بهمن 1389

مواد مخدر در زندان

نویسنده: ف قدمیان   

مقدمه

امروزه: سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در اغلب كشورهای جهان،‌ آسیبی اجتماعی،‌ بهداشتی، اقتصادی تلقی شده و به عنوان یك پدیده مخرب كه سرمایه های انسانی را نابود می كند و موجب نگرانی های گردیده است. و همچنین استعمال و قاچاق مواد مخدر در داخل زندان ها به عنوان موضوع مهمی است. مصرف مواد مخدر در بین مجرمین به مراتب بیشتر از افراد عادی جامعه می باشد. چون تجمع مجرمین در یك محل و نگهداری آنان برای مدتی هر چند كوتاه، انگیزه ورود مواد مخدر را در زندان ها برای فروشندگان و توزیع كنندگان چندین برابر خواهد كرد.
مواد مخدر شایع در زندان ها و روش های استعمال این مواد توسط زندانیان

الف) مواد مخدر با منشاء طبیعی

ب) مواد مخدر با منشاء صناعی
الف) مواد مخدر با منشاء طبیعی

موادی هستند كه از ریشه، ساقه، برگ و یا میوه گیاهان درختان خاصی تولید می شوند و به طور مستقیم از طریق كشت در مزارع و به سه دسته تقسیم می شوند:

1.مواد مخدر طبیعی سستی زا

2.مواد مخدر طبیعی توان افزا

3.مواد مخدر طبیعی توهم زا

1. مواد مخدر طبیعی سستی زا: این مواد سلسله اعصاب را تحت تأثیر قرار داده و فعالیت های فكری و بدنی را كند میكند. كه شایع ترین آنها: هروئین،‌ تریاك، مرفین و دیگر مشتقات تریاك.
تریاك:

دارای تركیبات شیمیایی است كه حدود 25 نوع آن شناخته شده است و مهمترین آنها مرفین و كدئین هستند. (مرفین بیشتر در كلینیك مصرف می شود و اثر ضد درد دارد و باعث آرامش و حالت خوشی،‌ خواب می گردد). (كدئین: این ماده از تبدیل هیدروكلراید كوكائین بدست آمده و نحوه سوزاندن آن و استفاده از دود آن شبیه قلیان است).
عوارض مصرف:

1.كاهش علائق و انگیزه ها

2.بیخوابی هنگام شب

3.افسردگی و پرخاشگری

4.كاهش احساس مسئولیت و كاهش توجه به تحصیل،‌ شغل و خانواده

2. مواد مخدر طبیعی توان افزا: این مواد سلسله اعصاب را تحریك كرده و فعالیت فكری و بدنی فرد استعمال را افزایش می دهد و باعث هیجان می شود. و شایع ترین آنها: برگ كوكا،‌ كوكائین، خات، كراتم، ناس

(برگ كوكا: بیشتر برای تسكین گرسنگی بین مردم معمول است) (كوكائین ماده محركی قوی است كه مصرف طولانی آن باعث خیال باطل،‌ توهم و رفتار وحشی می شود) (خات طعم تلخی دارد و مصرف آن بیشتر در عصر و اوقات شب صورت می گیرد در عربستان كشت).

(كراتم: باعث احساس نشاط و هویت كاذب مختصری نیز در مصرف كننده بوجود می آورد).

(ناس: برای مصرف مقدار معینی را بین دندان و لب می گذارند و هر موقع اثر خود را از دست داد تفاله آن را تف كرده و مجدداً مقداری دیگر را در دهان می گذارند و باعث مورمور شدن بدن شخص
می شود.

3. مواد مخدر طبیعی توهم زا: این مواد سلسله اعصاب را تحت تأثیر قرار می دهد و فرد دچار بصری و حسی می شود. و شایع ترین آنها: مسكالین،‌ دانه های نیلوفر وحشی، حشیش، روغن حشیش،‌ ماری جوانا، گراس، چرس، بنگ.

مسكالین: سبب ناتوانی دستگاه عصبی مركزی و ایجاد توهمات بینایی و شنوایی می شود و تاخیر ادراك و اختلال شخصیت می شود. از یك نوع كاكتوس مكزیكی بدست می آید (دانه های نیلوفر وحشی: در قدیم بر آن اثر تسكین دهنده جنبی قابل بوده اند). (حشیش و روغن حشیش: باعث توهم شدید می شود) (بنگ: از آن برای جویدن یا مصرف پودر آن در شیرینی جات یا مشروب است).
ب) مواد مخدر صناعی:

موادی هستند كه در طبیعت وجود ندارد و بصورت مصنوعی در آزمایشگاه تولید می شود و به سه دسته تقسیم می شود: مواد مخدر صناعی سستی زا،‌ توان افزا، توهم زا.

1. مواد مخدر صناعی سستی زا: این مواد سلسله اعصاب را تحت تأثیر قرار می دهد و فعالیت های فكری و بدنی را كاهش میدهد و شایع ترین آن: هروئین، متادون، پتیدین،‌ قرصهای مسكن خواب آور.

(هروئین: معتاد معمولاً محلول آن را به رگ یا زیر پوست خود تزریق می كند و باعث مرگ فرد
می شود).

(متادون: در تسكین عوارض و ناراحتی های جسمانی و روانی ناشی از محرومیت مواد مخدر در بیماران به صورت شربت خورانده می شود).

(پتیدین: قدرت ضد درد آن از مرفین كمتر بوده ولی موجب تهوع نمی شود). (قرصهای مسكن خواب آور: از جمله داروهای آرام بخش و مسكن است).

2. مواد مخدر صناعی توان افزا: سلسله اعصاب تحریك و باعث افزایش فعالیت های فكری و بدنی می شود و شایع ترین آن: آمفتامین ها (از لحاظ روانی فعالیت فكری شدیداً ‌افزایش می یابد و انسان احساس انرژی فراوان و دقت و قدرت كار دست می دهد.

3. مواد مخدر صناعی توهم زا: استعمال این مواد سلسله اعصاب را تحت تأثیر و باعث اوهام بصری و حسی می كند و شایع ترین آن: مت آمفتامین (باعث مسمومیت و افزایش دمای بدن، بی خوابی و گاهی مرگ می شود) مصرف تریاك در زندان آسان تر است به علت نداشتن بو،‌ ارزان تر و قابل دسترس بودن و داشتن مجازات سبكتر است.
چرا مواد مخدر در زندان استعمال می شود؟
1. الگوی خوددرمانی

زندان منجر به از دست دادن حریم شخصی،‌ دور افتادگی از خانواده، از دست دادن استقلال و دلتنگی می شود.
2. الگوی مدیریت زمان

مصرف مواد مخدر در زندان،‌ به زندانی اجازه می دهد از واقعیت های محیط جسمانی و ساختار نابرابری ها رها شده و به گذر زمان كمك می كند. گاهی اوقات زندانیان از گذر زمان به نفع خود استفاده می كنند و این كار را بوسیله آرام بخش ها انجام می شود.
3. الگوی شبكه اجتماعی

مصرف مواد در زندان، افراد را اغلب قادر می سازد از نظر اجتماعی به یك گروه وسیع تر مرتبط شوند و زندانی كمتر باعث انزوا می شود.
4. الگوی منزلت

در زندان خرده فرهنگ هایی وجود دارند كه در آن فعالیت های سرمایه گذاری،‌ خطر پذیری مردانه و ضد سلسله جویی مد نظر است كه پیامدهای اجتماعی فراوانی را بوجود می آورد.
5. الگوی اقتصادی

وارد كردن مواد می تواند نشانه شهامت،‌ جاه طلبی و مقاومت در برابر ارتباطات و سیستم زندانبانی باشد و همچنین پاداش های مالی را افزایش می دهد.
عوامل وجود مواد مخدر در زندان ها چیست؟
1. تقاضا كننده

یعنی زندانی كه درخواست مواد مخدر را برای استعمال می كند، تقاضا كنندگان می توانند زندانیانی باشند.
2. عرضه كننده

به زندانیان و كسانی كه عهده دار تهیه، ورود، توزیع و فروش مواد مخدر در زندانها هستند گفته می شوند.
3. قیمت مواد مخدر در زندان

شامل ارزش مادی و معنوی آن ماده در زمان داد و ستد مواد در داخل زندان می شود.
روش های ورود مواد مخدر به درون زندانها

1. توسط انسان      2. توسط حیوانات دست آموز      3. روش پرتابی

1. توسط انسان: مثل خودزندانی، خانواده زندانی، كاركنان زندان و سایر افرادی كه به نحوی وارد زندان می شوند. ورود مواد مخدر توسط زندانی به چند صورت انجام می گیرد:

الف) توسط زندانیان جدید الورود

ب) توسط زندانیان برگشتی از مرخصی ها

ج) توسط زندانیان برگشتی از اعزام ها

د) توسط زندانیان منتقل شده از سایر زندانهای شهرستان های تابعه و یا استان های دیگر

ورود مواد مخدر توسط خانواده زندانی به چند صورت انجام می گیرد:

الف) در هنگام ملاقات شرعی

ب) در هنگام ملاقات حضوری مثلاً خانواده ای كه در قنداق طفل شیرخوار یا شیشه شیر مواد را جاسازی می كنند.

2. توسط حیوانات دست آموز: از كبوترهای آموزش دیده استفاده شده است یا از گربه های دست آموز مواد مخدر را به قسمتی از بدن این حیوانات نصب و آنها را به سمت زندان روانه كرده اند.

3. روش پرتابی: در این روش وارد كننده با برنامه ریزی و با هماهنگی زندانی درخواست كننده مواد مخدر، مواد مورد درخواست را در شی ء مخصوصی از جمله توپ فوتبال یا سنگ جاسازی كرده و آن را به درون محوطه زندان و هوا خواری اندرزگاه پرتاب می كند.
روش های جاسازی مواد مخدر برای وارد و مخفی كردن آن در زندان

1. جاسازی در قسمت های مختلف بدن (درون و بیرون)

2. جاسازی در قسمت های مختلف البسه

 3. جاسازی در قسمت های مختلف اشیاء و مواد غذایی

 4. جاسازی در قسمت های مختلف محل سكونت و اماكن زندان
انواع پیشگیری از ورود مواد مخدر به زندان

1. پیشگیری قهر آمیز           2. پیشگیری غیرقهر آمیز
1. پیشگیری قهرآمیز

هر چه افزایش قیمت مواد به نسبت بازار بیشتر باشد حاكی از كاهش مواد در زندان است و در مقابل تقاضا به مراتب بیشتر از عرضه می شود و به سه صورت انجام می شود:

الف) ایجاد موانع: یعنی ایجاد مانع بوسیله تجهیزات الكترونیكی: با نصب دوربین های مدار بسته و نصب سیستم های ایكس ری در مبادی ورودی زندان ها كه برای كشف مواد جاسازی شده نصب
می شود. ایجاد مانع از طریق نصب توری، ایجاد مانع بوسیله استفاده از ملین های غذایی،‌ ایجاد مانع از طریق طراحی مناسب نقشه ساختمان زندان

ب) انجام بازرسی: بازرسی بدنی، بازرسی البسه های زندانیان، بازرسی اماكن زندان، بازرسی اشیاء و مواد غذایی، بازرسی از خودروهای ورودی به زندان

ج) جذب مخبرین و منابع خبری و اطلاعاتی: كمترین صدمه را به زندانیان و زندان وارد خواهد كرد.
2. پیشگیری غیرقهر آمیز

همان اصلاح و تربیت است. پیشگیری غیرقهرآمیز بیشتر به تقاضا كنندگان مواد مخدر درون زندان پرداخته می شود. و اقدامات زیر را انجام می دهد:

1. اقدامات مربوط به سلامت جسمانی

2. اقدامات روان درمانی (از طریق مشاوره و روان شناسی)

نظرات() 
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:28 ب.ظ
سلام! من فقط می خواهم به شما یک عظمت بزرگ برای اطلاعات عالی شما ارائه دهد
در اینجا این پست را داشته باشید من به زودی به سایت شما می گردم.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:08 ق.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر دنبال یک نویسنده برای وبلاگ خود هستید.
شما پست های خوبی دارید و من اعتقاد دارم
یک دارایی خوب خواهد بود. اگر میخواهید برخی از بارها را بپوشانید، دوست دارم برخی مطالب را بنویسم
برای وبلاگ شما در عوض برای لینک به من. لطفا اگر ایمیل بفرستید یک ایمیل بفرست
علاقه مند. کودوس!
psychic phone reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:14 ق.ظ
من واقعا از موضوع / طراحی وب سایت شما لذت می برم.
آیا تا به حال مشکلی در سازگاری با مرورگر دارید؟
تعداد کمی از بازدید کنندگان وبلاگ من در مورد وبلاگ من در Explorer درست کار نکرده است، اما به نظر می رسد بزرگ است
در Chrome آیا شما راه حل هایی برای حل این مشکل دارید؟
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:05 ق.ظ
هورا، این چیزی است که من دنبال آن بودم، چه اطلاعاتی داشتم! اینجا در این صفحه وب وجود دارد، ممنون
مدیر این صفحه وب
free std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:33 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست! این است
تغییرات کوچکی که تغییرات قابل توجهی را ایجاد می کند.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
chaturbate token hack license key
یکشنبه 5 شهریور 1396 12:17 ق.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely helpful information particularly the last part :) I care for such information a
lot. I was looking for this particular information for a very
long time. Thank you and best of luck.
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 04:40 ق.ظ
I'm not positive where you are getting your info, however great topic.
I must spend a while learning more or working out more.
Thanks for magnificent info I used to be searching for this info
for my mission.
Lara
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
Post writing is also a excitement, if you be acquainted with afterward
you can write if not it is complicated to write.
foot pain elderly
چهارشنبه 7 تیر 1396 05:55 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Cheers
foot pain evaluation
سه شنبه 6 تیر 1396 10:11 ق.ظ
Hi there, You've done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends.

I am sure they will be benefited from this website.
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:53 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
در آیا واقعا کار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما در واقع قادر به
من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و
شما خواهد را خوب به کمک پر کسانی که
شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
https://hannavaros.wordpress.com/2015/03/29/understanding-heel-pain/?share=google-plus-1
یکشنبه 4 تیر 1396 05:12 ب.ظ
Hi, Neat post. There's a problem together with your web site in web explorer,
could test this? IE still is the market chief and a good
component of other folks will omit your great writing because of this problem.
Natalia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:36 ب.ظ
I like it when folks get together and share views.

Great blog, stick with it!
merlynheuer.bravesites.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 11:19 ب.ظ
Glad to be one of several visitants on this awe inspiring web site :
D.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:53 ق.ظ
I believe everything said was actually very logical. However, think on this,
what if you composed a catchier title? I ain't saying your content isn't good., however what if you added something that grabbed folk's
attention? I mean تحقیقات علمی - مواد
مخدر در زندان is kinda plain. You could glance at Yahoo's front page and
note how they write article headlines to get people to open the links.
You might try adding a video or a related pic or two to get readers interested about everything've got to say.
In my opinion, it could make your website a little bit more interesting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :