تبلیغات
تحقیقات علمی - خودکشی در زندان

تحقیقات علمی

پنجشنبه 30 دی 1389

خودکشی در زندان

نویسنده: ف خداپرست   

مقدمه
خودکشی از ابتدای ثبت تاریخ روی داده و نگرش نسبت به آن بر اساس دوره های زمانی و فرهنگ های گوناگون از زمان محکومیت تا تحمل حبس متفاوت بوده است . انگیزه و فراوانی خودکشی نیز متغیر بوده است . امروزه روان شناسان ، خودکشی را پدیده ای تصادفی یا بی معنی ندانسته بلکه آن را راهی برای رهایی از معضل یا بحرانی بسیار رنج آور تلقی می کنند . به عقیده اشناید من ، خودکشی با عواملی نظیر نیازهای برآورده نشده یا نیازهایی که با مانع مواجه شده اند ، احساس درماندگی و نومیدی ، تعارض دوسوگرانه بین بقا و استرس غیر قابل تحمل ، محدود شدن گزینه ها از دیدگاه فرد و نیاز به گریز ارتباط دارد . شخصی که اقدام به خودکشی می کند ، پیامهایی مبتنی بر ناراحتی منتقل می کند . در زندان ها نیز که خود جامعه ای از بزهکاران را تشکیل می دهند ، احتمال خودکشی بر اثر استرس و فشارهای ناشی از زندان وجود دارد . همچنین خودکشی در درون زندان بازتاب های زیادی را چه در زندان و  چه در جامعه ایجاد می کند . خودکشی چه موفق و چه ناموفق انجام شود ، آثار مخربی دارد که روزها و شاید ماه ها بر زندان ، زندانیان و مسئولان آن تحمیل شده و تمامی فعالیت های مثبتی را که در زندان ها انجام می گیرد تحت الشعاع خود قرار دهد .
تعریف خودکشی در زندان
خودکشی در زندان عبارت است از اقدام آگاهانه و ارادی زندانی و بدون هرگونه اجباری ، برای کشتن خود به طوری که نتیجه این اقدام مرگ وی باشد .
بنابراین در تعریف فوق لازم است :
اولا زندانی اقدام مذکور را آگاهانه انجام دهد یعنی فرد با نقشه و اراده و تصمیم قبلی اقدام به نابود ساختن خود کند و مرگش در اثر حادثه نباشد .
ثانیا ، اقدام به کشتن خود ، بدون اجبار صورت گیرد ، زیرا اگر اجباری در کشتن فرد باشد ، مثلا فرد یا افرادی او را وادار به خودکشی کنند ، در تعریف فوق جا نمی گیرد ، بلکه اقدام مذکور شاید به نوعی قتل تلقی شود .
ثالثا خودکشی باید به مرگ فرد منجر شود ، در غیر این صورت اقدام به خودکشی یا خودکشی ناموفق تلقی می شود .
تفاوت خودکشی با قتل :
1.    در خودکشی قاتل و مقتول یک نفر است در صورتی که در قتل ، قاتل و مقتول دو نفر هستند
2.    موضوع خودکشی ، کشتن خود است در صورتی که موضوع قتل ، دیگر کشی است .
انواع خودکشی :
خودکشی را به اشکال مختلف می توان دسته بندی کرد : از جمله اولین دسته بندی ها عبارت است از خودکشی بر اساس انگیزه ارتکاب و علل ارتکاب آن ، همچنین دسته بندی های دیگری بر اساس روش های اجرا ، اقدام به خودکشی و هدف که آیا نتیجه اقدام به خودکشی منجر به مرگ فرد شده است یا خیر نیز وجود دارد .
الف ) انواع خودکشی بر اساس هدف
1 ـ خودکشی موفق : خودکشی موفق ، کشتن خود است به طوری که اقدام کننده به هدف خودکشی ، یعنی مرگ برسد .
آمارهای سال های 1381 تا 1386 میزان خودکشی زندانیان نشان می دهد که حدود 18 درصد خودکشی های رخ داده در زندان های کشور  در سال های مذکور به صورت موفق انجام شده است .
2 ـ خودکشی ناموفق : در این نوع از خودکشی فرد اقدام به خودکشی می نماید ولی اقدام وی منجر به مرگ نمی شود . حال ، ممکن است فرد زندانی در هنگام اقدام به خودکشی پشیمان شود و خود را نجات دهد و یا به شکلی دیگران را مطلع کند تا وی را نجات دهند .
آمارهای سال های 1381 تا 1386 نشان می دهد که بیش از 82 درصد زندانیانی که اقدام به خودکشی کرده اند از نوع ناموفق بوده است .
روش های خودکشی در زندان :
1.    خودکشی از طریق استعمال مواد مخدر .
2.    خودکشی از طریق خودزنی
3.    خودکشی از طریق خوردن داروی نظافت .
4.    خودکشی از طریق برق گرفتگی .
5.    خودکشی از طریق خوردن قرص .
6.    خودکشی از طریق اقدام به خودزنی .
7.    خودسوزی .
عوامل اقدام به خودکشی در  زندان :
عواملی که باعث ارتکاب به خودکشی در زندان می شود ، عبارتند از :
1.    افسردگی
2.    اعتیاد
3.    سابقه خودکشی در زندان
4.    سابقه خودکشی در خانواده زندانی
5.    فقر اقتصادی
6.    مرگ یکی از عزیزان
7.    سابقه بیماری روانی
8.    اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به اعتراض به قرار یا حکم زندانی
9.    مشکلات خانوادگی .
بعضی از ویژگی های زندان هایی که ارتکاب به خودکشی را بیشتر می کند :
1)    ترکم جمعیت زندانیان .
2)    شیوع مواد مخدر در زندان ها
3)    سوء استفاده جنسی ، زورگیری در زندان ها .
4)    عدم وجود امکانات مناسب برای پرکردن اوقات فراغت .
5)    بیکاری در زندان به عنوان عاملی برای خودکشی بیشتر
6)    استفاده از ابزار و امکانات در دسترس برای خودکشی در زندان

خصوصیات مشترک خودکشی ها :
1.    هدف مشترک اکثر خودکشی ها ، حل یک مشکل است .
2.    هدف مشترک خودکشی ها ، قطع فکر و خیال است .
3.    محرک تمام خودکشی ها ، درد روانی است .
4.    عامل مشترک مولد فشار روانی در اکثر خودکشی ها ، نیاز های ناکام مانده روان شناختی است .
5.    هیجان مشترک اکثر خودکشی ها ، احساس نامیدی و درماندگی است .
6.    در اکثر خودکشی ها ، فرد خودکشی کننده از لحاظ شناختی دچار دوسوگرایی است .
7.    وضعیت ادراکی در اکثر خودکشی ها ، انقباض روانی است .
8.    کنش مشترک در اکثر خودکشی ها ، گریز یا فرار است .
9.    اکثر خودکشی کننده ها سعی می کنند دیگران را به نحوی از قصد خود مطلع کنند .
10.    سبک کنار آمدن انسان ها با خودکشی شبیه سبک کنار آمدن آنها با زندگی است .
بعضی از ویژگی های زندانیان در معرض اقدام به خودکشی :
ویژگی زندانیان مذکور به صورت فهرست وار فقط اشاره می شود و طبیعی است برای رفع مشکلات این افراد ، درمانگران و روان شناسان و مددکاران و مسئولین زندان ها می بایستی به صورت علمی و تخصصی اقدام نمایند . برخی از مهمترین این ویژگی ها به قرار ذیل است :
1)    زندانیان افسرده و کسانی که افکار نا امید کننده دارند .
2)    زندانیانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند .
3)    زندانیان معتاد
4)    زندانیانی که برای آنان حادثه ناگواری رخ داده است .
5)    زندانیانی که در خانواده دچار اختلاف و مشکلات حاد شده اند .
6)    زندانیانی که مشکلات قضایی و پرونده خود را غیر قابل حل می دانند .
7)    زندانیانی که از بیماری جسمی مزمن و طولانی رنج می برند .
8)    زندانیانی که سابقه اقدام به خودکشی دارند .
9)    زندانیانی که سابقه اقدام به خودکشی در خانواده آنان وجود داشته است .
10)    زندانیانی که از زندگی خود سیر شده اند و به خودکشی فکر می کنند .

برخی از اقدامات پیشگیرانه از خودکشی زندانیان عبارتند از :
1.    امید به زندگی زندانیان از طریق آموزش مهارت های زندگی افزایش یابد .
2.    مشغول کردن زندانیان مستعد خودکشی ، در امورات مختلف با هدف جلوگیری از انزوای آنان .
3.    ایجاد ارتباط مستمر مشاوران با زندانیان مستعد خودکشی .
4.    حساس ساختن مشاوران و پزشکان نسبت به تشخیص به موقع علایم خودکشی ( و حتی افسردگی ) در زندانیان در معرض خطر .
5.    ایجاد آرامش در زندانیان مستعد خودکشی ، به طوری که بتوانند مشکلات خود را بپذیرند و نسبت به درمان خود انگیزه پیدا کنند .
6.    فراهم آوردن امکانات مناسب روان درمانی و دارو درمانی برای زندانیان مستعد خودکشی توسط مسئولان زندان
7.    ثبت تمامی اقدامات پزشکی ، روان پزشکی ، روان شناسی ، مددکاری و ... در پرونده پزشکی زندانیان مستعد خودکشی .
نمونه ای از اقدام به خودکشی در درون زندان ها :
در این بخش به دو نوع خودکشی که در زندان های کشور اتفاق افتاده است به همراه نظریه های ارشادی اشاره می شود :
خودکشی زندانی ن ـ ت
آقای ن ـ ت 18 ساله به اتهام سرقت از سوی مراجع قضایی وارد یکی از زندان های کشور می شود و پس از سه سال اقامت در زندان با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی می کند .
در بررسی های به عمل آمده و سوابق مددجو ، وی در حین حبس توسط احدی از زندانیان دیگر در بند جوانان اقدام به زور گیری و اعمال غیر شرعی کرده و باعث رعب و وحشت و سلب آسایش برای دیگر زندانیان شده که در گزارش رئیس اندرزگاه به عدم صلاحیت نگهداری نامبرده در بند جوانان نیز اشاره شده است و متعاقب آن پرونده تخلفاتی وی در شورای انضباطی مطرح و به علت باج گیری و زورگیری و  اخلال در نظم زندان و ... به مدت دو هفته به قرنطینه انتقال داده می شوند . زندانی مذکور در قرنطینه با شکستن لامپ مهتابی اقدام به خوردن شکسته های لامپ مهتابی و خودزنی از ناحیه سینه و دست می کنند و متعاقب آن زندانی مذکور به اندرزگاه دیگری انتقال داده می شود و در زندان به وسیله پیراهن خود که به صورت رشته طناب درآورده بود با بستن به نرده های در زندان خود را حلق آویز و اقدام به خودکشی کرده بود .
نظریه :
اولین اقدامی که لازم بود از سوی مسئولین زندان انجام شود ، این که تمامی کسانی که در زندان شرارت می کنند یا اقدام به زورگیری می کنند باید تحت نظر مشاورین و روان شناسان قرار گیرند و وضعیت روانی ، اجتماعی ، خانوادگی و ... آنان مورد مطالعه قرار گیرند . اگر اقدامات مذکور به خوبی انجام می شد ، قطعا جلوی خیلی از مشکلات زندان حل می شد و این فرد هم دست به خود کشی نمی زد .
منبع: آسیب شناسی زندان ـ دکتر علی شمس 

نظرات() 
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:50 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
get viagra online buy viagra without a prescription where to buy viagra with prescription viagra online no prescriptions where can u buy viagra buy viagra online no prescription where can i buy a viagra generic levitra how to get viagra with prescription how do i get viagra with a prescription
http://babecolate.com/achat-cialis-en-itali.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:20 ق.ظ

You actually explained it fantastically.
cialis from canada cialis qualitat cialis price in bangalore cialis for bph 5 mg cialis coupon printable cialis 20mg prix en pharmacie usa cialis online cialis 5mg prix does cialis cause gout brand cialis nl
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:20 ب.ظ

Thanks! I enjoy this!
generic cialis 20mg uk order generic cialis online cialis 5 mg effetti collateral buy original cialis cialis 5 effetti collaterali buy cialis cheap 10 mg achat cialis en suisse low dose cialis blood pressure india cialis 100mg cost cialis lilly tadalafi
Tadalafil tablets
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:15 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
get a prescription online for viagra buy viagra cheap prices where to purchase viagra online buy viagra south africa buy viagra online with a prescription how to buy viagra cheap buy viagra online canada no prescription order cheap viagra buying viagra online legal to buy viagra
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:27 ق.ظ

Seriously loads of great data.
cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness sialis 200 cialis coupon cialis in sconto online cialis cilas cialis generic tadalafil buy acheter cialis kamagra how does cialis work
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:39 ق.ظ

Perfectly expressed indeed. !
cialis online holland i recommend cialis generico cialis daily generic cialis levitra fast cialis online safe site to buy cialis online cialis rckenschmerzen click here to buy cialis we choice free trial of cialis buying brand cialis online
how much do std tests cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:24 ب.ظ
هورا! در نهایت من یک وبلاگ از جایی که من قادر به واقعا به دست آوردن اطلاعات مفید در مورد مطالعه و دانش من است.
chaturbate cam hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:56 ق.ظ
Hello to every body, it's my first go to see of this weblog; this blog consists of amazing and actually fine data designed for readers.
russellpasquariello.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
hi!,I love your writing very so much! share we communicate extra about your post on AOL?
I require an expert on this area to unravel my problem.

Maybe that's you! Taking a look ahead to peer you.
Quentin
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:06 ب.ظ
Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and reporting!
Keep up the terrific works guys I've incorporated you guys to my blogroll.
Do you get taller when you stretch?
شنبه 7 مرداد 1396 10:33 ب.ظ
What's up, its nice article about media print, we all be aware of
media is a wonderful source of data.
Dave
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:56 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you've put in penning this blog.
I really hope to see the same high-grade content from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has inspired me to
get my own, personal site now ;)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :