تبلیغات
تحقیقات علمی - خودکشی در زندان

تحقیقات علمی

پنجشنبه 30 دی 1389

خودکشی در زندان

نویسنده: ف خداپرست   

مقدمه
خودکشی از ابتدای ثبت تاریخ روی داده و نگرش نسبت به آن بر اساس دوره های زمانی و فرهنگ های گوناگون از زمان محکومیت تا تحمل حبس متفاوت بوده است . انگیزه و فراوانی خودکشی نیز متغیر بوده است . امروزه روان شناسان ، خودکشی را پدیده ای تصادفی یا بی معنی ندانسته بلکه آن را راهی برای رهایی از معضل یا بحرانی بسیار رنج آور تلقی می کنند . به عقیده اشناید من ، خودکشی با عواملی نظیر نیازهای برآورده نشده یا نیازهایی که با مانع مواجه شده اند ، احساس درماندگی و نومیدی ، تعارض دوسوگرانه بین بقا و استرس غیر قابل تحمل ، محدود شدن گزینه ها از دیدگاه فرد و نیاز به گریز ارتباط دارد . شخصی که اقدام به خودکشی می کند ، پیامهایی مبتنی بر ناراحتی منتقل می کند . در زندان ها نیز که خود جامعه ای از بزهکاران را تشکیل می دهند ، احتمال خودکشی بر اثر استرس و فشارهای ناشی از زندان وجود دارد . همچنین خودکشی در درون زندان بازتاب های زیادی را چه در زندان و  چه در جامعه ایجاد می کند . خودکشی چه موفق و چه ناموفق انجام شود ، آثار مخربی دارد که روزها و شاید ماه ها بر زندان ، زندانیان و مسئولان آن تحمیل شده و تمامی فعالیت های مثبتی را که در زندان ها انجام می گیرد تحت الشعاع خود قرار دهد .
تعریف خودکشی در زندان
خودکشی در زندان عبارت است از اقدام آگاهانه و ارادی زندانی و بدون هرگونه اجباری ، برای کشتن خود به طوری که نتیجه این اقدام مرگ وی باشد .
بنابراین در تعریف فوق لازم است :
اولا زندانی اقدام مذکور را آگاهانه انجام دهد یعنی فرد با نقشه و اراده و تصمیم قبلی اقدام به نابود ساختن خود کند و مرگش در اثر حادثه نباشد .
ثانیا ، اقدام به کشتن خود ، بدون اجبار صورت گیرد ، زیرا اگر اجباری در کشتن فرد باشد ، مثلا فرد یا افرادی او را وادار به خودکشی کنند ، در تعریف فوق جا نمی گیرد ، بلکه اقدام مذکور شاید به نوعی قتل تلقی شود .
ثالثا خودکشی باید به مرگ فرد منجر شود ، در غیر این صورت اقدام به خودکشی یا خودکشی ناموفق تلقی می شود .
تفاوت خودکشی با قتل :
1.    در خودکشی قاتل و مقتول یک نفر است در صورتی که در قتل ، قاتل و مقتول دو نفر هستند
2.    موضوع خودکشی ، کشتن خود است در صورتی که موضوع قتل ، دیگر کشی است .
انواع خودکشی :
خودکشی را به اشکال مختلف می توان دسته بندی کرد : از جمله اولین دسته بندی ها عبارت است از خودکشی بر اساس انگیزه ارتکاب و علل ارتکاب آن ، همچنین دسته بندی های دیگری بر اساس روش های اجرا ، اقدام به خودکشی و هدف که آیا نتیجه اقدام به خودکشی منجر به مرگ فرد شده است یا خیر نیز وجود دارد .
الف ) انواع خودکشی بر اساس هدف
1 ـ خودکشی موفق : خودکشی موفق ، کشتن خود است به طوری که اقدام کننده به هدف خودکشی ، یعنی مرگ برسد .
آمارهای سال های 1381 تا 1386 میزان خودکشی زندانیان نشان می دهد که حدود 18 درصد خودکشی های رخ داده در زندان های کشور  در سال های مذکور به صورت موفق انجام شده است .
2 ـ خودکشی ناموفق : در این نوع از خودکشی فرد اقدام به خودکشی می نماید ولی اقدام وی منجر به مرگ نمی شود . حال ، ممکن است فرد زندانی در هنگام اقدام به خودکشی پشیمان شود و خود را نجات دهد و یا به شکلی دیگران را مطلع کند تا وی را نجات دهند .
آمارهای سال های 1381 تا 1386 نشان می دهد که بیش از 82 درصد زندانیانی که اقدام به خودکشی کرده اند از نوع ناموفق بوده است .
روش های خودکشی در زندان :
1.    خودکشی از طریق استعمال مواد مخدر .
2.    خودکشی از طریق خودزنی
3.    خودکشی از طریق خوردن داروی نظافت .
4.    خودکشی از طریق برق گرفتگی .
5.    خودکشی از طریق خوردن قرص .
6.    خودکشی از طریق اقدام به خودزنی .
7.    خودسوزی .
عوامل اقدام به خودکشی در  زندان :
عواملی که باعث ارتکاب به خودکشی در زندان می شود ، عبارتند از :
1.    افسردگی
2.    اعتیاد
3.    سابقه خودکشی در زندان
4.    سابقه خودکشی در خانواده زندانی
5.    فقر اقتصادی
6.    مرگ یکی از عزیزان
7.    سابقه بیماری روانی
8.    اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به اعتراض به قرار یا حکم زندانی
9.    مشکلات خانوادگی .
بعضی از ویژگی های زندان هایی که ارتکاب به خودکشی را بیشتر می کند :
1)    ترکم جمعیت زندانیان .
2)    شیوع مواد مخدر در زندان ها
3)    سوء استفاده جنسی ، زورگیری در زندان ها .
4)    عدم وجود امکانات مناسب برای پرکردن اوقات فراغت .
5)    بیکاری در زندان به عنوان عاملی برای خودکشی بیشتر
6)    استفاده از ابزار و امکانات در دسترس برای خودکشی در زندان

خصوصیات مشترک خودکشی ها :
1.    هدف مشترک اکثر خودکشی ها ، حل یک مشکل است .
2.    هدف مشترک خودکشی ها ، قطع فکر و خیال است .
3.    محرک تمام خودکشی ها ، درد روانی است .
4.    عامل مشترک مولد فشار روانی در اکثر خودکشی ها ، نیاز های ناکام مانده روان شناختی است .
5.    هیجان مشترک اکثر خودکشی ها ، احساس نامیدی و درماندگی است .
6.    در اکثر خودکشی ها ، فرد خودکشی کننده از لحاظ شناختی دچار دوسوگرایی است .
7.    وضعیت ادراکی در اکثر خودکشی ها ، انقباض روانی است .
8.    کنش مشترک در اکثر خودکشی ها ، گریز یا فرار است .
9.    اکثر خودکشی کننده ها سعی می کنند دیگران را به نحوی از قصد خود مطلع کنند .
10.    سبک کنار آمدن انسان ها با خودکشی شبیه سبک کنار آمدن آنها با زندگی است .
بعضی از ویژگی های زندانیان در معرض اقدام به خودکشی :
ویژگی زندانیان مذکور به صورت فهرست وار فقط اشاره می شود و طبیعی است برای رفع مشکلات این افراد ، درمانگران و روان شناسان و مددکاران و مسئولین زندان ها می بایستی به صورت علمی و تخصصی اقدام نمایند . برخی از مهمترین این ویژگی ها به قرار ذیل است :
1)    زندانیان افسرده و کسانی که افکار نا امید کننده دارند .
2)    زندانیانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند .
3)    زندانیان معتاد
4)    زندانیانی که برای آنان حادثه ناگواری رخ داده است .
5)    زندانیانی که در خانواده دچار اختلاف و مشکلات حاد شده اند .
6)    زندانیانی که مشکلات قضایی و پرونده خود را غیر قابل حل می دانند .
7)    زندانیانی که از بیماری جسمی مزمن و طولانی رنج می برند .
8)    زندانیانی که سابقه اقدام به خودکشی دارند .
9)    زندانیانی که سابقه اقدام به خودکشی در خانواده آنان وجود داشته است .
10)    زندانیانی که از زندگی خود سیر شده اند و به خودکشی فکر می کنند .

برخی از اقدامات پیشگیرانه از خودکشی زندانیان عبارتند از :
1.    امید به زندگی زندانیان از طریق آموزش مهارت های زندگی افزایش یابد .
2.    مشغول کردن زندانیان مستعد خودکشی ، در امورات مختلف با هدف جلوگیری از انزوای آنان .
3.    ایجاد ارتباط مستمر مشاوران با زندانیان مستعد خودکشی .
4.    حساس ساختن مشاوران و پزشکان نسبت به تشخیص به موقع علایم خودکشی ( و حتی افسردگی ) در زندانیان در معرض خطر .
5.    ایجاد آرامش در زندانیان مستعد خودکشی ، به طوری که بتوانند مشکلات خود را بپذیرند و نسبت به درمان خود انگیزه پیدا کنند .
6.    فراهم آوردن امکانات مناسب روان درمانی و دارو درمانی برای زندانیان مستعد خودکشی توسط مسئولان زندان
7.    ثبت تمامی اقدامات پزشکی ، روان پزشکی ، روان شناسی ، مددکاری و ... در پرونده پزشکی زندانیان مستعد خودکشی .
نمونه ای از اقدام به خودکشی در درون زندان ها :
در این بخش به دو نوع خودکشی که در زندان های کشور اتفاق افتاده است به همراه نظریه های ارشادی اشاره می شود :
خودکشی زندانی ن ـ ت
آقای ن ـ ت 18 ساله به اتهام سرقت از سوی مراجع قضایی وارد یکی از زندان های کشور می شود و پس از سه سال اقامت در زندان با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی می کند .
در بررسی های به عمل آمده و سوابق مددجو ، وی در حین حبس توسط احدی از زندانیان دیگر در بند جوانان اقدام به زور گیری و اعمال غیر شرعی کرده و باعث رعب و وحشت و سلب آسایش برای دیگر زندانیان شده که در گزارش رئیس اندرزگاه به عدم صلاحیت نگهداری نامبرده در بند جوانان نیز اشاره شده است و متعاقب آن پرونده تخلفاتی وی در شورای انضباطی مطرح و به علت باج گیری و زورگیری و  اخلال در نظم زندان و ... به مدت دو هفته به قرنطینه انتقال داده می شوند . زندانی مذکور در قرنطینه با شکستن لامپ مهتابی اقدام به خوردن شکسته های لامپ مهتابی و خودزنی از ناحیه سینه و دست می کنند و متعاقب آن زندانی مذکور به اندرزگاه دیگری انتقال داده می شود و در زندان به وسیله پیراهن خود که به صورت رشته طناب درآورده بود با بستن به نرده های در زندان خود را حلق آویز و اقدام به خودکشی کرده بود .
نظریه :
اولین اقدامی که لازم بود از سوی مسئولین زندان انجام شود ، این که تمامی کسانی که در زندان شرارت می کنند یا اقدام به زورگیری می کنند باید تحت نظر مشاورین و روان شناسان قرار گیرند و وضعیت روانی ، اجتماعی ، خانوادگی و ... آنان مورد مطالعه قرار گیرند . اگر اقدامات مذکور به خوبی انجام می شد ، قطعا جلوی خیلی از مشکلات زندان حل می شد و این فرد هم دست به خود کشی نمی زد .
منبع: آسیب شناسی زندان ـ دکتر علی شمس 

نظرات() 
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Wonderful info. Regards.
cialis pills boards cialis therapie recommended site cialis kanada only best offers cialis use cialis 20mg preis cf cialis qualitat when will generic cialis be available cialis italia gratis cipla cialis online cialis 50 mg soft tab
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:26 ق.ظ

Very good facts, Thanks.
cialis flussig cialis online cialis canada on line cialis cuantos mg hay india cialis 100mg cost we use it cialis online store cialis canada on line generico cialis mexico dosagem ideal cialis price cialis wal mart pharmacy
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03 ق.ظ

You revealed this perfectly!
cialis coupons generic cialis in vietnam cialis 5 mg schweiz generic cialis at the pharmacy generic for cialis where do you buy cialis cialis pills in singapore cialis lilly tadalafi cialis generique 5 mg cialis generico en mexico
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:30 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of posts!

cialis online holland effetti del cialis cialis canada on line order cialis from india best generic drugs cialis venta cialis en espaa cialis lilly tadalafi cialis for bph cialis 100mg suppliers cialis price in bangalore
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:39 ق.ظ

Regards. I appreciate this!
5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis with dapoxetine tadalafil tablets india cialis 100mg cost what is cialis try it no rx cialis cialis canada on line cialis official site cialis e hiv cialis patentablauf in deutschland
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:56 ب.ظ

You revealed that exceptionally well.
discount cialis precios de cialis generico we choice free trial of cialis cialis reviews generic cialis with dapoxetine cialis patent expiration cialis generic tadalafil buy cialis soft tabs for sale where do you buy cialis get cheap cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Awesome advice. Thanks!
calis buy cialis sample pack cialis en 24 hora tadalafil 20 mg cialis 100mg suppliers the best site cialis tablets look here cialis order on line generic cialis levitra click here to buy cialis generic cialis at the pharmacy
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:24 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
where cheapest cialis 40 mg cialis what if i take cialis 5mg cialis price thailand cipla cialis online click now cialis from canada cialis pills in singapore tesco price cialis warnings for cialis tadalafil
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:28 ق.ظ

Kudos! A good amount of content!

cialis savings card when will generic cialis be available we recommend cialis info cialis manufacturer coupon american pharmacy cialis cialis coupon cialis 05 cialis diario compra cialis en 24 hora price cialis per pill
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:35 ب.ظ

Thanks a lot! I value this!
cialis for daily use chinese cialis 50 mg generic cialis levitra cialis australia org cialis prezzo in linea basso sublingual cialis online cialis venta a domicilio cialis wir preise where cheapest cialis cialis generic
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:02 ب.ظ

Thanks. An abundance of facts.

estudios de cialis genricos canadian cialis only now cialis for sale in us cost of cialis cvs only here cialis pills cialis free trial cialis patent expiration we recommend cheapest cialis cialis cuantos mg hay cialis canadian drugs
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:06 ق.ظ

With thanks, A good amount of data.

cialis qualitat click here take cialis prix cialis once a da acheter du cialis a geneve we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg dosagem ideal cialis how do cialis pills work trusted tabled cialis softabs we recommend cheapest cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:03 ب.ظ

You expressed this superbly.
price cialis wal mart pharmacy cialis professional yohimbe buying cialis on internet cialis kaufen bankberweisung cialis for sale in europa il cialis quanto costa buy cialis online tadalafil 5mg discount cialis cialis with 2 days delivery
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:44 ق.ظ

Fantastic postings, Thanks!
free generic cialis generic cialis pill online only now cialis 20 mg cialis uk buy cheap cialis in uk tadalafilo achat cialis en suisse il cialis quanto costa cialis 5 mg schweiz prices on cialis 10 mg
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:02 ب.ظ

Many thanks, Loads of information!

price cialis per pill cialis coupon cialis dose 30mg cialis per paypa we choice free trial of cialis order cialis from india cialis coupons generico cialis mexico when can i take another cialis try it no rx cialis
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:03 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of postings!

dosagem ideal cialis cialis side effects dangers when can i take another cialis buying cialis in colombia prix de cialis non 5 mg cialis generici canada discount drugs cialis purchasing cialis on the internet when can i take another cialis cialis australian price
buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:38 ب.ظ

You revealed it wonderfully.
cialis dosage when can i take another cialis we like it cialis price prescription doctor cialis cialis dosage rx cialis para comprar cialis 20 mg cut in half cialis farmacias guadalajara side effects of cialis we recommend cheapest cialis
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 03:29 ب.ظ

You said it nicely..
canada drug pharmacy canadian pharmacies reputable canadian prescriptions online discount canadian pharmacies canadian medications pharmacy prescriptions from canada without canadian pharmaceuticals pharmacy canada 24 canadian pharmacies that ship to us trust pharmacy canadian
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:11 ق.ظ

You said it nicely..
overnight cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take cost of cialis cvs 5 mg cialis coupon printable cialis pas cher paris cialis great britain cialis super kamagra cialis authentique suisse cialis daily reviews we use it 50 mg cialis dose
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:44 ب.ظ

Valuable write ups. With thanks!
wow cialis 20 achat cialis en suisse how to purchase cialis on line cialis generique 5 mg cialis tablets australia viagra vs cialis vs levitra buy cheap cialis in uk side effects for cialis cialis 100mg suppliers cialis generico in farmacia
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:33 ب.ظ

This is nicely said! !
tadalafilo dosagem ideal cialis cost of cialis per pill how do cialis pills work trusted tabled cialis softabs cialis free trial cialis prezzo in linea basso cialis australian price cialis coupons printable cialis 5 mg scheda tecnica
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:50 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
get viagra online buy viagra without a prescription where to buy viagra with prescription viagra online no prescriptions where can u buy viagra buy viagra online no prescription where can i buy a viagra generic levitra how to get viagra with prescription how do i get viagra with a prescription
http://babecolate.com/achat-cialis-en-itali.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:20 ق.ظ

You actually explained it fantastically.
cialis from canada cialis qualitat cialis price in bangalore cialis for bph 5 mg cialis coupon printable cialis 20mg prix en pharmacie usa cialis online cialis 5mg prix does cialis cause gout brand cialis nl
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:20 ب.ظ

Thanks! I enjoy this!
generic cialis 20mg uk order generic cialis online cialis 5 mg effetti collateral buy original cialis cialis 5 effetti collaterali buy cialis cheap 10 mg achat cialis en suisse low dose cialis blood pressure india cialis 100mg cost cialis lilly tadalafi
Tadalafil tablets
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:15 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
get a prescription online for viagra buy viagra cheap prices where to purchase viagra online buy viagra south africa buy viagra online with a prescription how to buy viagra cheap buy viagra online canada no prescription order cheap viagra buying viagra online legal to buy viagra
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:27 ق.ظ

Seriously loads of great data.
cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness sialis 200 cialis coupon cialis in sconto online cialis cilas cialis generic tadalafil buy acheter cialis kamagra how does cialis work
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:39 ق.ظ

Perfectly expressed indeed. !
cialis online holland i recommend cialis generico cialis daily generic cialis levitra fast cialis online safe site to buy cialis online cialis rckenschmerzen click here to buy cialis we choice free trial of cialis buying brand cialis online
how much do std tests cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:24 ب.ظ
هورا! در نهایت من یک وبلاگ از جایی که من قادر به واقعا به دست آوردن اطلاعات مفید در مورد مطالعه و دانش من است.
chaturbate cam hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:56 ق.ظ
Hello to every body, it's my first go to see of this weblog; this blog consists of amazing and actually fine data designed for readers.
russellpasquariello.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
hi!,I love your writing very so much! share we communicate extra about your post on AOL?
I require an expert on this area to unravel my problem.

Maybe that's you! Taking a look ahead to peer you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :