تبلیغات
تحقیقات علمی - فرآیندهای ترک بزهکاری با تأکید بر کار درمانی

تحقیقات علمی

مقدمه

عدم تحرک و بیکاری زندانی ، بسته بودن محیط ، سرگردانی و بلاتکلیفی و در نهایت پناه بردن به سرگرمی های کاذب و خواب باعث تنبلی و خمودی زندانی شده و نیروی کار وی را زائل می گرداند به طوری که فرد با خوگرفتن به تنبلی و بیکاری و همرنگی با محیط زندان طاقت وتوانایی انجام کارش بعد از آزادی به شدت کاهش یافته و این عارضه باعث می شود در بیرون از زندان هم به دنبال فعالیتها و مشاغلی کاذب و کم زحمت و پرسود باشد که زمینه ارتکاب مجدد وی را فراهم آورد لذا وجود اشتغال و حرفه آموزی در زندان ها بهترین راه برای درمان افسردگی و تنبلی و بیکاری در درون بندها می باشد که فرد زندانی هم می تواند با استفاده از آن به تجربه کاری بیشتر دست یابد و هم جلوگیری از هدر رفتن وقت و جلوگیری از فراموشی در بعضی از ابعاد کار و بی خیالی از کاری که در خارج از زندان را داشته به سراغش بیاید و حتی ممکن است طولانی شدن دوران حبس در صورتی که زندانی شاغل باشد باعث از دست دادن شغل و موقعیت وی بعنوان نان آور خانواده شده و در بازگشت به اجتماع وی را دارای مشکلات عدیده ای می نماید که رسیدن به موقعیت اولیه و ادامه شروع کار قبلی ممکن است برایش گران تمام شود این امر باعث می شود فرد به رفتاری که قبل از آن در شأن خود نمی دیده و مرتکب نمی شده روی آورد و قباهت بسیاری از رفتارهای خارج از شأن در وی شکسته شود . زندانیان در مهارتهای شغلی و دسترسی به شغل مناسب به طور قابل ملاحظه ای محدودیت دارند . به خصوص زندانیانی که از لحاظ تاریخی و اجتماعی در دسترسی به شغل از محرومیتهای بدی روبه رو بودند ، به طور مثال زندانیان کم سواد ، همچنین زندانیان از عناوینی رنج می برند که بعنوان مجرم به آنها نسبت داده می شود و این خود محرومیتی دیگر در یافتن شغل برای آنها به شمار می رفت با این توصیف اگر زندانیانی که به طور موفقیت آمیز قادر به یافتن شغل مورد نظر خود نباشند طبیعتاً احتمال ارتکاب خطا و بازگشت به زندان در آنها بیشتر خواهد بود در این صورت زندانی با ورود به زندان جز خطا و ارتکاب جرم بیشتر به کار دیگری روی نمی آورد . بهترین راه برای جلوگیری از خطا وقت تلف کردن ، آشنایی با حرفه هایی است که در زندان ها برای زندانیان فراهم شده است . امکاناتی که شاید در خارج از این چهار دیواری هیچ گاه فراهم نخواهد شد . زندان باید عاملی جهت پشیمانی و بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه باشد و این امر بوسیله انضباط و کارکردن محقق می شود.

تأکید بر مواردی پیرامون برنامه های کار در زندان برای جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد توسط افراد مبحثی اجتناب پذیر و تا حدودی پیچیده است که در سه گروه مورد بررسی قرار می گیرند :

شاغل در محیط زندان

آموزش شغلی کوتاه مدت در زندان

مساعدت و یاری کوتاه مدت در فرآیند جستجوی شغل تا زمان آزادی

به راستی انجام این برنامه های مدون و علمی ، اعتیاد به ارتکاب جرم را در افراد کاهش می دهد؟

ویلسون و دیگران (2001) طی تحقیقات و پژوهشهای مختلف به این نکته پی بردند که شرکت کنندگان در برنامه های کار جهت ترک بزهکاری نسبت به کسانی که در برنامه های درمانی شرکت نکرده اند احتمال کمتری دارد که دوباره دست به ارتکاب جرم بزنند.

که بیانگر این مسئله می باشد که داشتن برنامه کار در زندانها جهت کاهش ارتکاب مجدد بزه ضروری است . و این تأثیرات و برنامه های آموزشی تقربیاً برابر هستند.

حال اگر ما مجبور می شویم در نقطه فعلی باستیم و ناامیدانه نتیجه گیری کنیم که بررسی های بیشتری مورد نیاز است ، به بیهودگی رفته ایم ، چیزهای زیادی در رابطه با کار و توانایی برنامه های کار برای تغییر رفتار نسبت به آن چیزی که ما از زندانها اطلاعات داریم  می دانیم ، آثار و نوشته های فراوانی در رابطه با برنامه های کار برای افراد بیکار در اجتماع وجود دارد که بیشتر شامل نسل جوان و دریافت کنندگان مستمری ( بیمه های ) تامین اجتماعی می شود . همچنین آثار و نوشته های فزاینده ای در رابطه با جرم شناسی وجود دارد که  در خصوص عواملی است که ممکن است در ارتباط با دست کشیدن از جرم باشد .در آن  حالت تعدادی فرض نظری درباره ذات کار در زندان به منظور فرآیند ترک بزهکاری بوجود می آید که عبارتند از :

اصل اول : فرآیندهای ترک بزهکاری  در زندانها فراگیر و همه جانبه  هستند : برخلاف برنامه هایی نظیر مشاوره که در بیشتر مواقع یک یا چند نفر درگیر می باشند تمام افراد با تمام خصوصیات حتی جامعه در آن دخیل هستند حتی از منظر سیاست گذاران سیستم قضایی طبق این اصل مدیران می توانند با پر کردن اوقات فراغت زندانیان بهره وری و راندمان کار را بالا برده و درآمد زایی در زندانها داشته باشند و از این طریق مدیریت کنند .

و با ایجاد ارتباط سازی بین زندان و برنامه های اجتماع زمینه بازگشت مجدد آنان و بالا بردن توان بخشی آنان از طریق برنامه های کار در ابعاد مختلف فراهم آورند که مدیران حقیقتاً با سختی ها و مصائب مختلفی روبه رو می شوند دلیل عمده آن این است که کار کردن در محیطی که هدف سیستم مدیریتی (مدیریت کلان) و هدف برنامه کاری مدیران در زندانها         ( بازگشت مجدد موفقیت آمیز افراد از طریق کار درمانی ) سخت می باشد .

( لایتمور ، ویت و بیکر 1990) جهت حل این مشکل تلاش کرد تا تجربه حبس را از زمان بازداشت و ورود تا آزادی سازماندهی کند که شامل خود فرد و پذیرش اجتماع اورا بعنوان یک انسان صاحب تفکر، اندیشه  و حرفه حتی پس از آزادی می باشد این سیستم ( VDS ) عبارتند از :

تعامل شخص با همبندهایش برای مشخص نمودن استعدادها و علایق حرفه ای آنان

گسترش طرحهای شخصی و مطالعه برای بهبود مهارتهای شغلی

فراهم نمودن آموزشهای مشخص شده به همراه سایر خدمات مورد نیاز

کمک به زندانیان برای ایمن بودن اشتغال پس از آزادی ( لاتیمورو سایرین 1990)

به عقیده نویسندگان ، این فهرست ساده یک برنامه پیچیده را ارائه می کند که نیازمند کارمندانی در زندانها است که میان آنها هماهنگی و روابط لازم وجود داشته باشد و موفقیت برنامه های کار در کنار سایر برنامه ها برای کاهش ارتکاب جرم مجدد بستگی دارد به اینکه مدیریت زندان نهایتاً هدف بازگشت مجدد موفقیت آمیز را بپذیرد.

به عقیده پیتر سلیا مدیران زندانها باید یکی از اهداف آشکار خود را سیاست بازگشت مجدد جرم قرار دهند.

بهترین برنامه های طرح ریزی شده بدون اجراء و تحقیق موثر سودمند نخواهد بود مشکل اجرا در شرایط زندان از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

اصل دوم : زندانیان پیش از ورود به زندان از دنیایی قانونی کار جدا شده اند .

بسیاری از اشخاص محبوس سطح بسیار پایینی از موفقیت های تحصیلی دارند و دارای مهارتهای شغلی محدودی هستند ، طبق آمار دادگستری امریکا فقط 59% از زندانیان این کشور دارای دیپلم متوسطه یا معادل آن می باشند و بقیه پایین تر از دیپلم و فقط دو سوم زندانیان در طی سه ماه قبل از اینکه به خاطر جرم اخیرشان دستگیر شوند شاغل بوده اند

تحقیقات کلینگ و تیلور نشان می دهد که بزهکاران زندانی شده در فلوریدا بیش از زندانی شدن در بازار کار رسمی درآمدی در حدود 1200 تا 2000 دلار داشته اند که بیانگر این حقیقیت می باشد که بسیاری از بزهکاران از مناطق دور افتاده محلات قدیمی شهر می آیند که خودشان از دنیای کار قانونی جدا شده اند یا شاید کمبود کار باعث شده که این افراد در زندانها باشند که این کمبود کار مرتبط با بزهکاری روزنه امیدی است برای اینکه برنامه های کار در زندان ارتکاب جرم مجدد را کاهش می دهد . استدلال این است که اگر ما بتوانیم نتایج کار کم اثر بزهکاران را کاهش دهیم پس ما می توانیم بزهکاری را کاهش دهیم ، مشکل اصلی برچسب زدن به افراد می باشد که کار و اوضاع را بغرنج تر می کند .که لازم است روی این مسئله بیشتر کار شود.

برنامه های اشتغالزایی در رابطه با بزهکاران بایستی اساساً به این نکته واقف باشند که این اشخاص بصورت میانگین دارای مهارتهای بسیار اندک تجربه شغلی می باشند(رونر- پیرینک 1973).

اصل سوم : بهبود نتایج کار هزینه بر است :

بخش خدمات آموزشی و اشتغال اداره اشتغال و آموزش وزرات کار مبالغ هنگفتی را صرف برنامه های افزایش مهارت می کنند (  5ملیارد دلار در فوریه 2000) که هدفشان افزایش دورنمای اشتغال برای اشخاصی است که در معرض خطر بیکاری دائمی هستند. و ما باید در ابعاد مختلف از جمله بعد آموزشی و پژوهشی بیشتر هزینه نمایم و کار کنیم که مسلماً هزینه های مالی و انسانی زیادی دارد که البته نتایج مثبت و ثمربخش آن در درازمدت مشخص    می گردد.

 

اصل چهارم: مسائل انگیزشی:

علی رغم صرف زمان و تلاش فراوان ،برنامه های کار در مردان همیشه موفقیت آمیز نیست بطوریکه در مردان ارتکاب بزه بیشتر از زنان می باشد ( بصورت گروهی) . ایجاد بسترهای لازم جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ابزارهای انگیزشی در بین افراد به طرق مختلف باید عینی تر وملموس تر باشد و با  پرهیز ازبرچسب زدن که فقط افزایش هزینه و شدت برنامه ها را در بر دارد جلوگیری کنیم غالباً فراهم نمودن این بستر در یکی از سه طبقه بندی زیر قرار  می گیرند :

فراهم آوردن کار تابستانی و اشتغال آنان چه در بخش عمومی چه خصوصی

آموزش کوتاه مدت همراه با تعیین سطح شغلی برای نسل جوان خارج از مدرسه

برنامه های بلند مدت فشرده اقامتی برای فراهم سازی آموزش مهارتهای شغلی و زندگی

مهمترین عامل و اولین گام ضروری در فرآیند دست برداشتن از بزهکاری تصمیم برای ایستادن است پس از آنکه تصمیم گرفته شد شخص نیازمند این خواهد بود تا مهارتهای جدید فرا گیرد و مهارتش را برای موفقیت در نقشهای جدید ارتقاء بخشد   گر چه این فرآیند ترک بزهکاری نمایش صحیحی از فرآیندی است که توسط اکثر مجرمین تجربه شده است ، پس آموزش شغلی و سایر مساعدت های مربوط به کار تنها به آن دسته از بزهکاران کمک خواهد کرد که قدم اول را برداشته اند و برای دست کشیدن از بزهکاری ترغیب شده اند و نتایج مثبت قوی برای آن دسته از بزهکاران وجود دارد که داوطلبانه در برنامه های آموزشی زندان شرکت می کنند برای اینکه این اشخاص به هویت خویش به عنوان اشخاصی که راغب به ترک بزهکاری هستند دست یافته اند .

در کل بایستی به جای صرف فراهم نمودن مهارتها یا شغل بر روی انگیزه دادن به اشخاص جهت تغییر تمرکز کنیم.

 

اصل پنجم: صادق بودن

اولین گام برای ترک بزهکاری تصمیم به صادق بودن می باشد بسیار سهل است که تصمیم بگیریم که بزهکاری ناپسند است قسمت سخت این اصل تغییر دادن نگرشها و اعتقادات افراد می باشد .

مارونا ( 2001) در کتاب موثر خویش در ارتباط با دست کشیدن از بزهکاری استدلال می کند که فرآیند دست کشیدن از بزهکاری اساساً در مورد صادق بودن است.

بسکینو سامرز( 1998) بیان می کند برنامه های کار در زندان می تواند همراه با بخشی از فرآیند فراهم کردن مهارتهای جدید پس از آزادی صورت پذیرد تا ثمربخش باشد بزهکار در حد متوسطی متوسطی که ترغیب به تغییر شده با کمبود مهارتهای اساسی برای ایجاد جهان واقعی اجتماعی نوین روبه رو است لذا دچار دوکانگی و تعارض می گردد ، ارائه خدمات مددکاری مستمر و موثر از مهمترین نیازها می باشد که می تواند فرد را از حالت تعارض و کشمکش درونی خارج نماید البته شخص سابقه دار نیاز دارد تا خویش را متقاعد سازد که می تواند همانند فردی بدون سابقه بزهکاری به موفقیت دست یابد .

بر پایه شواهد و بررسی های که اخیراً صورت گرفته است سابقه داران تازه وارد   بی میل ترین افراد متقاضی کار در بازار عمومی هستند ( هلوز و سایرین 2003) .

این بحث از چند جهت قابل اهمیت است از یک جهت از تعدادی مشاغل ممنوع شده اند و از بعد مهمتر در مشاغلی که هنوز باقی مانده اند کارفرمایان تمایل چندانی به استخدام افراد سابقه دار نشان نمی دهند حتی در بعضی مشاغل کمترین دستمزدها را به آنان می دهند و لازمه این تغییر در وهله اول باید توسط خود فرد صورت گیرد و فرد به این خود باوری و خود شناسی برسد که می تواند تغییر کند و در عمل با یادگیری مهارتهای جدید آن را نشان دهد و به این هویت برسد که دیگر دست به بزهکاری نزند. بعد یکسری قوانین و مقرراتی استخدامی جامعه که مانع بروز دادن توانمندیها و قابلیت های بعضی از بزهکاران می گردد صورت پذیرد .

نکته مهم این مسئله این نیست که افراد سابقه دار دارای شغل باشند بلکه این است که شغلش را بتواند به مدت طولانی حفظ کند که این در راستای خدمات مختلف موسسات معتبر دنیا از جمله CEO –SAFER  تحقیقات بیشماری را انجام داده اند که نتایج نگران کننده ای بدست آمد بطور مثال برنامه CEO در نیویورگ که برنامه ای است جهت ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار با بهترین نتایج ، 70% از شرکت کنندگان و درخواست دهندگان را صاحب شغل می کند اما فقط 38% از این افراد پس از 6 ماه هنوز سرکارشان هستند .این بدان معناست که فقط در حدود 26% از تمامی شرکت کنندگان پس از 6 ماه در مسیر درستی برای نیل به موفقیت قرار دارند ، که این امر در مورد افراد سابقه دار و زندانیان بیشتر صدق می کند .

شاید کاریابی نیاز دارد تا با تغییر استراتژی خود به سابقه داران کمک کند تا بتوانند شغل خود را حفظ کنند.

بنابر این برنامه های کار در زندان بسیار متدوال هستند اما آنها ضرورتاً برای کاهش ارتکاب جرم مجدد طرح ریزی نشده اند . پژوهشها و تحقیقات اخیر محققین نشان می دهد که بازگشت موفقیت آمیز افراد منجر به کاهش بزهکاری می گردد و به دور از انتظار است که توقع داشته باشیم که هر گونه مهارتی که طی برنامه های آموزش شغلی کوتاه مدت فرا گرفته شده منجر به تغییرات اساسی گردد. هر برنامه ای که امیدوار است تغییر قابل ملاحظه ای ایجاد کند بایستی بر روی تغییر دیدگاههای افراد تمرکز کند و جرم شناسان به آن زیاد توجه می کنند.

 

اولین گام برای ترک بزهکاری ، تصمیم خود فرد است.

گام بعدی فراگیری مهارتهای مورد نیاز است تا موفقیت حاصل شود.

برنامه و نمونه مفیدی برای سوق دادن فرد بزهکار به ترک بزهکاری ، کار درمانی است.

برای موفقیت در ترک دادن افراد بزهکار بایستی به تفاوتهای فردی آنها توجه داشته باشیم.

نگهداری شغل به مدت طولانی توسط یک فرد سابقه دار و نیز کمکی که مددکاران به او می کنند بسیار حائز اهمیت است.

هر برنامه ای برای تغییر در رفتار بزهکاران بایستی بر روی تغییر دیدگاهها و گرایش های فرد تمرکز کند.

توجه هر چه بیشتر به امر مدیریت زندان بصورت علمی و فراهم نمودن زمینه اشتغال خارج از زندان امری ضروری است.

ایجاد تغییرات بنیادین باید در خود شخص ، نه در بازار کار صورت گیرد.

جهت ایجاد تحول و شکوفایی استعدادها در افراد ، باید از درون زندانها شروع کرد ، و پیگیرها پس از آزادی هم ادامه داشته باشد.

لزوم ایجاد زمینه اعتماد برای اینکه زندانیان بتوانند درستکار بودن را از طریق کار منظم و نگرشهای مثبت یاد بگیرند.

نظرات() 
cialis
جمعه 4 خرداد 1397 12:37 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, except before end I am reading this wonderful paragraph to improve my know-how.
fishing paradise 3d cheats
دوشنبه 7 اسفند 1396 12:10 ق.ظ
سلام این چیزی است که از موضوع خارج شد اما مایل بودم بدانم اگر وبلاگها از ویراستاران WYSIWYG استفاده می کنند یا اگر شما
به صورت دستی با HTML کد گذاری کنید من بلافاصله شروع به کار میکنم، اما تجربه برنامه نویسی ندارم، بنابراین میخواستم بدست بیارم
راهنمایی از کسی که تجربه دارد هر گونه کمک خواهد شد بسیار قدردانی!
cialis price
شنبه 5 اسفند 1396 06:46 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've visited this website before
but after going through many of the posts I realized it's new
to me. Anyhow, I'm certainly happy I found it and I'll be bookmarking it and checking back often!
What causes painful Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too magnificent.

I really like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still take care of
to keep it wise. I can not wait to read much more from you.

This is actually a great site.
http://mairatkach.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:31 ب.ظ
Hello! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
Lynwood
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:16 ب.ظ
Wow, amazing blog structure! How long have
you ever been running a blog for? you made blogging glance easy.
The full glance of your web site is wonderful, let alone the
content material!
How can you get taller in a week?
شنبه 7 مرداد 1396 12:52 ب.ظ
It's very straightforward to find out any topic on web as compared
to books, as I found this piece of writing at this site.
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 12:23 ب.ظ
A motivating discussion is worth comment.
I believe that you should write more on this subject, it might not be
a taboo subject but generally folks don't speak about these issues.

To the next! Cheers!!
Hermine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:40 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you aided
me.
سیدمرتضی رضایی
چهارشنبه 25 تیر 1393 04:32 ب.ظ
باسلام.اگر مابع مطالب را نیز قید میکردید بهت میشد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :