تبلیغات
تحقیقات علمی - ضرورت اشتغال در زندان

تحقیقات علمی

شنبه 2 بهمن 1389

ضرورت اشتغال در زندان

نویسنده: ح ر یزدان دوست   

بر خلاف تصورات عامه مردم، زندان محل نگهداری و مکانی برای مجازات نیست، بلکه امروزه مکانی برای آموزش، پرورش، مشاوره، تعالی بخشیدن به جسم و روان انسان هایی که به نوعی از همة آزادی ها محروم شده اند، می باشد. انسان ها بزرگترین سرمایه یک جامعه اند.

حفظ، پرورش، نگهداری، هدایت آنان به سمت و سوی یک انسان مولد و فعال جامعه در زندان ها بر عهده جامعه است. زندان مجموعه ای است از یک شهر کوچک با تمام خدمات، از ریزترین فعالیت تا بزرگترین آن که ارائه خدمات انسانی (مشاوره ای) که یکی از هزراران نوع خدمات است.

یكی از دلایل ارتكاب جرم و جنایت در سرتاسر جهان، از جمله ایران، بیكاری، فقر مالی، نداشتن شغل مناسب است و این كه نوعاً تعدادی از مجرمان، افراد فاقد شغل هستند. اشتغال زندانیان در حال تحمل كیفر و پس از آزادی یكی از موضوعات مهم، اساسی و از اولویتهای سازمان زندانها در سال های اخیر می باشد، كه هم می تواند در كاهش آسیب های درون و بیرون زندان و در كاهش جمعیت كیفری نقش مؤثری داشته باشد، لذا هدف آن است كه دیدگاه های نظری، عملی و روانشناختی مشاوره شغلی، و همچنین اثرات و نقش آن در كاهش آسب درون زندانها مورد برسی قرار گیرد.

اندیشه اداره کنندگان زندان ها نیز در راستای اعطای مشاوره شغلی و استقلال حرفه ای، مالی زندانیان این است که می توان با ارائه خدمات مشاوره شغلی زمینه ارتباط فرد را با جامعه جهت ایجاد فرصت های شغلی فراهم نمود. لذا خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف، خصوصاً مشاوره شغلی در زندانها می تواند به عنوان یک اصل قلمداد، و اثرات آن را در حین تحمل کیفر مددجویان و پس از آزادی آنان، مشاهده نمود.

غیر از زندگی خانوادگی، زندگی شغلی بستر مهمی برای رشد اجتماعی در اوایل بزرگسالی است. بعد از این که جوانان شغلی را انتخاب می کنند، باید یاد بگیرند چگونه تکالیف آن را انجام دهند، با همکاران همکاری نمایند، به درخواستهای کارفرمایان پاسخ دهند، و تمایلات خودشان را حفظ کنند. در صورتی که تجارب شغلی خوب پیش بروند، کارکنان شایستگی تازه ای بروز می دهند و احساس موفقیت می کنند، دوستان جدیدی پیدا می کنند، و از لحاظ مالی مستقل و ایمن می شوند.

هدف کلی این است که، چگونه می توان برنامه ریزی راهبردی و مدیریت اشتغال مددجویان (گزینش، آموزش، اشتغال) را به گونه ای طراحی کرد که بتواند مستقیماً بر کاهش رفتارهای پرخطر جمعیت زندان، اثر گذار باشد.

اشتغال به عنوان یك ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و اجتماعی مطرح می شود. بدین معنی كه هر انسانی برای گذراندن زندگی اش باید به اشتغال بپردازد. همچنین بقا و تداوم پویا وسازنده جامعه به اشتغال صحیح انسانها بستگی دارد. از این رو هر انسانی سر انجام باید با توجه به استعداد و رغبت خویش و با در نظر گرفتن نیازها و امكانات جامعه، شغل مناسبی برگزیند. مسلماً انتخاب درست، زمانی امكان پذیر است كه فرد تحت مشاوره شغلی صحیح قرار گیرد. همان گونه كه اشاره شد، مشاوره شغلی به منظور انتخاب شغل مناسب نیز می تواند در زندان ضرورت داشته باشد. در زندان ها چنانچه مددجویی در جریان اشتغال، وانتخاب مشاغل آینده با مساله مشكل شغلی مواجه شود، برای رفع آن و سازگار كردن او با محیط شغلی به مشاوره نیاز است وچون احتمال بروز مشكلات شغلی در كارگاه ها، مؤسسات و موقعیت های شغلی به دلایل گوناگون برای افراد در زمان های مختلف وجود دارد، پیشنهاد مؤكد بر آن است كه نسبت به تأسیس مراكز مشاوره شغلی در تمام زندانهای كشور اقدام جدی به عمل آید تا پس از حل مشكلات شغلی علاوه بر تأمین سلامت روانی مددجویان، آموزش فنی وحرفه ای انواع مشاغل، میزان كار آمدی آنان، نسبت به كاهش رفتارهای پرخطر در زندانها، افزوده شود. لذا مشاور می تواند ضمن هماهنگی با ادارات، نهادها، وسازمانهایی  كه به نوعی مستقیماً با كار، حرفه، و مشاغل افراد سركار دارند، پس از راهنمایی و مشاوره شغلی با در دست داشتن ابزار و بكار گیری آنان، زمینه اشتغال مددجویان را درحین تحمل كیفر و پس از آزادی، فراهم نمایند. مراحل اجرای مشاوره شغلی در زندان عبارتند از :گزینش، آموزش، اشتغال.

كاربرد طبقه بندی و خلاصه مشاغل در زندان

طبقه بندی مشاغل؛ ارزش و جایگاه هر شغل در سازمان و جامعه با توجه به ویژگی های آن مشخص می شود. ودر نتیجه امكان جایگزینی و به كار گماری صحیح افراد در تخصص های ذیربط فراهم می آید. با استفاده از طبقه بندی مشاغل خط مشی كاریابی، استخدام، اصلاح می گردد و میزان كارآمدی افزایش می یابد.

پیشنهادات و ارائه راهكارهای عملیاتی

با توجه به این كه مشاوره شغلی باعث ایجاد انگیزش در زمینه افزایش سطوح یادگیری و توان پیش بینی اصولی در جهت انتخاب مشاغل به لحاظ ویژگی های فردی، محیطی، و...را دارند لذا:

1- در زندان ها بخشی از آموزش ها اختصاص به مشاوره شغلی داده شود (خصوصاً زندانهائی كه مراكز مشاوره دارند).

2- دعوت از صاحبان حرف و مشاغل مختلف، كارآفرینان، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به مددجویان .

3- تهیه و ارائه بروشورهای شغلی به مددجویان .

4-  تشویق و هدایت مددجویان به سمت و سوی تشكیل تعاونی ها در راستای فعالیت های تولیدی .

5- تقویت مالی و اعتباری مراكز مراقبت های بعد از خروج استانها در جهت اشتغالزائی مددجویان آزاد شده همه ما نیك می دانیم كه مراكز مراقبتهای كشور، حلقه تكمیل كننده اصلاح وتربیت، واشتغالزائی افراد آزاد شده هستند و چنانچه بین این زنجیرها شكافی ایجاد شود، مسلماً اثرات سوئی خواهد داشت كه دور تسلسل، و هزینه ها مكرراً تكرار و تكرارو تكرار...      

 

 

 

نتیجه گیری

كار، شغل برای هویت وعزت نفس افراد اهمیت زیادی دارد. رضایت شغلی هم اهمیت روانی و هم اقتصادی دارد. اگر افراد از شغل خود راضی نباشند، پیامدهای آن اعتصا ب، شكوه و شكایت، كارگریزی،  وجابجایی است كه همگی برای كارفرمایان گران تمام می شوند. افراد در هر شرایط سنی برای بهبود در كار وحرفه خود باید آموزش ببینند. جامعه ما در جریان صنعتی شدن و رسیدن به خودكفائی به نیروی تخصص و ماهر نیاز مبرمی دارد. برای نیل به خودكفائی تهیه و اجرای برنامه ای دقیق كه بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایرانی متكی باشد، ضرورت تام دارد. اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زندگی هر فرد از طریق كاركردن تأمین می شود وخود كفائی هر كشور به میزان و نوع عملكرد شاغلین آن بستگی دارد. تحقیقات متعدد مؤید این واقعیت هستند كه اولاً با افزایش بیكاری، فساد شدت می یابد و ثانیاً اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی می گردد. شناسائی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آن كه مشاغلی را انتخاب نمایند كه توانائی و استعداد انجام آن را دارا هستند و همچنین شناسائی علایق و نیز كشف استعداد های افراد باید به كمك وسایل و ابزاری انجام پذیرد. در این زمینه باید از مشاوره و آزمون های مختلف استفاده شود. پس از شناخت علایق و كشف استعداد ها و پرورش و نیز راهنمایی افراد در مسیر صحیح و مناسب ضرورت می یابد. بدین منظور كاربرد مهارتهای مشاورة شغلی در زندان می تواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد از جمله :

1-كاهش یاس و ناامیدی نسبت به بیكاری در بین مراجعین (محكومین).

2- راهبردهای مقابله كردن مشكل مدار، جهت سازگار شدن مددجو با مشاغل جدید.

3- هدایت افراد به مشاغل در آمد زا، آبرومند، ومتنوع.

4- افزایش ظرفیت ها جهت تحمل بیكاریهای فصلی.

5-اشاعه فرهنگ مشاوره شغلی در تمام سطوح زندگی.

6-  برنامه ریزی، تصمیم گیری، و عملی نمودن اصولی هر فعالیتی با افراد ذیصلاح و متخصص قبل از انتخاب یا ایجاد شغل.

7- كاهش آمار تخلفات و آسیب های درون زندان .

8- پیشگیری از بروز احساس بطالت در زندان.

9- ایجاد آرامش جسمانی، روانی و اعتقاد به این كه كار عبادات است.

10- ایجاد باورهای مثبت بین مددجویان نسبت به توانائی های خود و امید به زندگی.

11- زمینه سازگاری، احساس مسئولیت، استقلال فردی و اجتماعی و غلبه بر كاهلی یا ناسازگاری با محیط.

12- پیشگیری از بروز افسردگی، پرخاشگری، تضعیف روحیه .

13- منافع اقتصادی.

14- برقراری و تحكیم روابط اجتماعی با هم نوعان .

15- سازگاری، ایجاد انگیزش و موفقیت و رضایت شغلی.

16- و نهایتاً منجر به پیشگیری و كاهش احتمالی بازگشت مجدد فرد به زندان .

نظرات() 
Do you get taller when you stretch?
شنبه 18 شهریور 1396 02:44 ق.ظ
I think this is among the most significant info for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on some
general things, The site style is great, the articles is really excellent : D.

Good job, cheers
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:20 ب.ظ
Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
http://denishabelke.weebly.com/
جمعه 13 مرداد 1396 02:39 ب.ظ
Incredible story there. What happened after? Thanks!
Soila
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
Thanks in favor of sharing such a pleasant thinking, article is pleasant, thats why
i have read it entirely
Azucena
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:54 ق.ظ
Awesome site you have here but I was curious about
if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article?

I'd really love to be a part of group where I can get advice from other experienced individuals that share
the same interest. If you have any recommendations,
please let me know. Appreciate it!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 07:29 ق.ظ
Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an email.
I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it
develop over time.
برقعی
جمعه 22 فروردین 1393 11:06 ق.ظ
سلام لطفا میشه بگین از چه منابعی استفاده کردین برای موضوع مقاله نیاز دارن با تشکر برقعی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :